วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

miniature crochet doll -- girl in golden dress


My new dollshe adorable in golden dress

she  just  tall  2 inch
her hair
she cute ?1 ความคิดเห็น: