วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

How to ---> Baby in Bunny (amigurumi crochet doll)

Baby  in  Bunny
Materials :
1.  4 ply  yarn  in  pink  ,  violet  and  skin  color
2.  black  cotton  thread  (to  make  hair and eyes) 
     red  cotton  thread  (to  make  mouse)
3.  crochet  hook  size  2 mm.
4.  toy  filling  (fiberfill  or  similar)

Finish  size  :  approx  7  cm. tall

Instructions  :
Head  (skin  color)
R1   ch 2 , 6 Sc  in  second  chain  from  hook ,  do  not  join
R2   2  Sc  in  each  Sc  around  (12  sts)
R3-5  Sc  in  each  Sc  around  (12  sts)
R6  (Dec  1  Sc  in  next  2  Sc) * 2 times   (6  sts)  , finish  off

Add  polyfilLegs  (make  2)  and  Body 
(pink  ,  violet  color)
R1  ch 2 , 6 Sc  in  second  chain  from  hook ,  do  not  join
R2-4  Sc  in  each  Sc  around  (6  sts)


Body  (pink , violet  color)
R5  merge  the  legs  together  ,  Sc  in  each  Sc  around  (12 sts)
R6  Sc  in  each  Sc  around  (12  sts)
R7  Dec  1  Sc  in  next  2  Sc  , Sc in  each  of  next  2  Sc
Repeat  from  *  around  (9  sts)
finish  off.  Add  polifil

Arms  (make  2)  pink  ,  violet  color
R1  ch 2 ,  5 Sc  in  second  chain  from  hook , do not  join
R 2-4  Sc  in  each  Sc  around   (5 sts)   ,  finish  offHat  (pink , violet  color)
R1  ch 2 , 6 Sc  in  second  chain  from  hook ,  do  not  join
R2  2 Sc  in  each  sc  around  (12  sts)
R3-4   Sc  in  each  Sc  around  (12 sts)  ,  finish  offEars  (make  2)
pink , violet  color
R1  ch 2 ,  6 Sc  in  second  chain  from  hook  ,  do not  join
R2  *2 Sc  in  next  Sc  ,  Sc  in  next  Sc  * repeat  from  around  (9  sts)
R3-4  Sc  in  each  Sc  around  (9  sts)
R5  Dec  1  Sc  in  next  2  Sc  ,  around  (6 sts)
R6  Sc  in  each  Sc  around  (6  sts)

Baby in Heart  for  Valentine


1 ความคิดเห็น: