วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Miniature crochet doll --- hair & face


small  headmake  hair


embroidery  eyes & mouthfinish !!!

2 ความคิดเห็น: